Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2019-12-19 11:45:50: Dodano plik infromacja z otwarcia ofert 19.12.2019.pdf
2019-12-16 13:31:07: Dodano plik zapytania od wykoanawcy .pdf
Więcej >>>
2019-12-09 13:39:12: Dodano plik siwz zgkim 2019.docx
2019-12-09 13:39:12: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2019-12-09 13:39:12: Dodano plik formularz cenowy złącznik nr 6.doc
2019-12-09 13:39:12: Dodano plik Forlularz Ofertowy.docx
2019-12-09 13:38:37: Dodano plik SIWZ.pdf
2019-12-09 13:38:24: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia Zakup paliw płynnych w 2020 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw:
- oleju napędowego w ilości do 40 000 litrów,
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1 600 litrów,
- gaz LPG w ilości 3 000 litrów.
Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów służbowych i pojemników  (kanistrów) dostarczonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrąbie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzi.
Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których będzie tankowane paliwo.
Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa dla każdego z pojazdów Zamawiającego.  
Częstotliwość tankowania odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Podane powyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilościach podanych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedanego paliwa, pod restrykcją nałożenia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu i pojazdów będących następstwem stosowania przez Wykonawcę niewłaściwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliwa.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych.
Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego.
Data składania ofert:
2019-12-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2019-12-09 13:38:00
PublikującyAdministrator Systemu 2019-12-09 13:37:52
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2019-12-19 11:45:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2.79 MBPlik pdf
2. SIWZ 3.62 MBPlik pdf
3. Forlularz Ofertowy. 39.50 KbPlik doc
4. formularz cenowy złącznik nr 6 36.50 KbPlik doc
5. Projekt umowy - załącznik do SWIZ 70.50 KbPlik doc
6. siwz zgkim 2019. 45.92 KbPlik doc
7. zapytania od wykoanawcy 353.48 KbPlik pdf
8. infromacja z otwarcia ofert 19.12.2019 405.26 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-03 09:56:14: Dodano plik Odpowiedzi na pytania.pdf
2018-11-27 14:13:30: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
Więcej >>>
2018-11-27 14:13:30: Dodano plik formularz cenowy złącznik nr 6.doc
2018-11-27 14:13:30: Dodano plik Forlularz Ofertowy.docx
2018-11-27 14:11:47: Dodano plik Ogłoszenie.pdf
Przedmiotem zamówienia Zakup paliw płynnych w 2019 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw:
- oleju napędowego w ilości do 45 000 litrów,
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1 600 litrów, 
- gaz LPG w ilości 3 000 litrów.
Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów służbowych i pojemników  (kanistrów) dostarczonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrąbie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzi. 
Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których będzie tankowane paliwo. 
Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa dla każdego z pojazdów Zamawiającego.  
Częstotliwość tankowania odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
Podane powyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilościach podanych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedanego paliwa, pod restrykcją nałożenia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu i pojazdów będących następstwem stosowania przez Wykonawcę niewłaściwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliwa. 
Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik do SIWZ). 
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych.
Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego.
Data składania ofert:
2018-12-05 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2018-11-27 14:10:00
PublikującyAdministrator Systemu 2018-11-27 14:11:01
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2018-12-03 09:56:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 7.33 MBPlik pdf
2. Forlularz Ofertowy. 39.72 KbPlik doc
3. formularz cenowy złącznik nr 6 36.50 KbPlik doc
4. Projekt umowy - załącznik do SWIZ 70.00 KbPlik doc
5. Odpowiedzi na pytania 321.49 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-12-01 17:17:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 01.12.2017.doc
2017-11-27 15:26:58: Dodano plik formularz ofertowy złącznik nr 6 po zmianach.doc
Więcej >>>
2017-11-27 11:39:18: Dodano plik Załącznik nr 2 do SWIZ po zmianach.docx
2017-11-27 11:39:18: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ po zmianach.doc
2017-11-27 11:38:35: Usunięto plik załącznik nr 2 do SWIZ.docx
2017-11-27 11:38:08: Usunięto plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2017-11-27 11:36:22: Dodano plik załącznik nr 2 do SWIZ.docx
2017-11-27 11:36:22: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2017-11-27 11:36:02: Dodano plik Zapytania wraz z odpowiedziami.pdf
2017-11-22 15:35:49: Dodano plik SIWZ.pdf
2017-11-22 15:35:49: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2017-11-22 15:35:49: Dodano plik Ogłoszenie.pdf
2017-11-22 15:35:49: Dodano plik Oferta ZGKiM Sieniawa.docx
2017-11-22 15:35:49: Dodano plik Formularz ofertowy złącznik nr 6.doc
Przedmiotem zamówienia Zakup paliw płynnych w 2018 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw:
-oleju napędowego w ilości do 40 000 litrów,
- benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1 500 litrów,
- gaz LPG w ilości 3 000 litrów.
Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów służbowych i pojemników (kanistrów) dostarczonych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrąbie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzi.
Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których będzie tankowane paliwo.
Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa dla każdego z pojazdów Zamawiającego.
Częstotliwość tankowania odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Podane powyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilościach podanych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedanego paliwa, pod restrykcją nałożenia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu i pojazdów będących następstwem stosowania przez Wykonawcę niewłaściwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliwa.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych.
Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detaliczn
Data składania ofert:
2017-12-01 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2017-11-22 15:27:00
PublikującyAdministrator Systemu 2017-11-22 15:26:17
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2017-12-01 17:17:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy złącznik nr 6 40.00 KbPlik doc
2. Oferta ZGKiM Sieniawa. 29.57 KbPlik doc
3. Ogłoszenie 2.59 MBPlik pdf
4. SIWZ 5.11 MBPlik pdf
5. Zapytania wraz z odpowiedziami 1.23 MBPlik pdf
6. Projekt umowy - załącznik do SWIZ 69.00 KbPlik doc
7. Projekt umowy - załącznik do SWIZ po zmianach 69.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 2 do SWIZ po zmianach. 18.45 KbPlik doc
9. formularz ofertowy złącznik nr 6 po zmianach 40.00 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 01.12.2017 39.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem sprzedaży jest:
Ciągnik rolniczy URSUS C 360 1.6 t., rok produkcji 1983, nr rejestracyjny: RPZ T290 .
Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie niższej niż: 10 850,00 zł
Słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych

Ofertę należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa do dnia 24.03.2017r, do godziny. 10.00.
Oferenci zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem przetargu.

 
Data składania ofert:
2017-03-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2017-03-16 12:03:00
PublikującyAdministrator Systemu 2017-03-16 12:04:37
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2017-03-16 12:04:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ciągnik rolniczy URSUS - II przetrg. 16.67 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-02-17 14:49:25: Dodano plik ZGKIM ciągnik.pdf
Przedmiotem sprzedaży jest :
Ciągnik rolniczy URSUS C 360 1.6 t., rok produkcji 1983, nr rejestracyjny: RPZ T290 .
Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie niższej niż: 15 500,00 zł
Słownie: piętnaście  tysięcy pięćset 00/100 złotych


Ofertę należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa do dnia 28.02.2017r, do godziny. 10.00.
Oferenci zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem przetargu. 
Data składania ofert:
2017-02-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2017-02-17 14:49:00
PublikującyAdministrator Systemu 2017-02-17 14:49:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2017-02-17 14:49:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ZGKIM ciągnik 589.65 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-11-30 12:06:16: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 30.11.2016.doc
2016-11-24 11:10:20: Dodano plik zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 23.11.2016.doc
Więcej >>>
2016-11-24 07:54:18: Usunięto plik zapytania z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik zapytania z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ - zmiany.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik formularz ofertowy złącznik nr 6.doc
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik siwz zgkim 2017.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik oferta ZGKiM Sieniawa.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik formularz ofertowy złącznik nr 6.doc
Nazwa zamówienia: „Zakup paliw płynnych w 2017 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliwa dla ZGKiM Sieniawa .” 1. Przedmiotem zamówienia Zakup paliw płynnych w 2017 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw: -oleju napędowego w ilości do 40 000 litrów, -benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1 000 litrów, - gaz LPG w ilości 3 000 litrów. Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów służbowych i pojemników (kanistrów) dostarczonych przez Zamawiającego 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrąbie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzi. 3. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których będzie tankowane paliwo. 4. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa dla każdego z pojazdów Zamawiającego. 5. Częstotliwość tankowania odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Podane powyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilościach podanych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedanego paliwa, pod restrykcją nałożenia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu i pojazdów będących następstwem stosowania przez Wykonawcę niewłaściwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 8. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliwa. 9. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik do SIWZ). 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych. 11. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego 12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa , 09133000-0 skraplany gaz ropopochodny (LPG)
Data składania ofert:
2016-11-30 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2016-11-17 10:29:00
PublikującyAdministrator Systemu 2016-11-17 10:29:02
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2016-11-30 12:06:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz ofertowy złącznik nr 6 40.00 KbPlik doc
2. oferta ZGKiM Sieniawa. 29.36 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 19.70 KbPlik doc
4. Projekt umowy - załącznik do SWIZ 63.50 KbPlik doc
5. siwz zgkim 2017. 34.68 KbPlik doc
6. formularz ofertowy złącznik nr 6 40.00 KbPlik doc
7. Projekt umowy - załącznik do SWIZ - zmiany 67.50 KbPlik doc
8. zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 22.11.2016 77.00 KbPlik doc
9. zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 23.11.2016 53.50 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2016 39.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-12-16 15:27:15: Dodano plik Odpowiedzi na pytania 2015.doc
2015-12-08 14:05:34: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc
Więcej >>>
2015-12-08 14:05:34: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynalzeności do grupy kapitałwej.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie.pdf
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Ogłoszenie do publikacji - zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie.pdf
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy lub gotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie w 2016 roku. b. Łączna ilość zakupionych paliw wyniesie szacunkowo: - benzyna bezołowiowa Pb-95 700 l - gaz LPG 3000 l - olej napędowy 40 000 l c. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Faktyczna ilość zakupów w 2016 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane. d. Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1058 z późn. zm.). Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne. e. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie przetargowej. f. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw. g. Rozliczanie zawartych transakcji będzie się odbywać fakturami nie częściej niż dwa razy w miesiącu, przy czym termin płatności za zakup bezgotówkowy będzie wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy, natomiast w przypadku zakupu paliwa w formie gotówkowej płatność nastąpi bezpośrednio na stacji paliw Wykonawcy po zakupie paliwa i wystawieniu faktury. Termin zapłaty za fakturę jest dzień środków finansowych na konto bankowe Wykonawcy. h. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty, którą dokonano transakcji (jeżeli będzie stosowana), ilości i rodzaju paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście. i. Wykonawca umożliwi bezgotówkowy zakup paliw np. za pomocą kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Szczegółowe ustalenia w zakresie kart paliwowych, ich ilości, rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę (jeżeli wybrany Wykonawca będzie stosował karty). j. Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin k. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych l. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 09134100-8 - olej napędowy, 09133000-0 - skroplony gaz ropopochodny (LPG) 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: a. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , b. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , c. całodobowa możliwość zakupu paliwa.
Data składania ofert:
2015-12-18 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2015-12-08 14:04:00
PublikującyAdministrator Systemu 2015-12-08 14:04:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2015-12-16 15:27:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie do publikacji - zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie 302.94 KbPlik pdf
2. SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie 651.09 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty 34.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania 26.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynalzeności do grupy kapitałwej 26.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy 47.50 KbPlik doc
9. Odpowiedzi na pytania 2015 28.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2014-12-16 15:01:19: Dodano plik Odpowiedzi na pytania wraz ze zmainą treści SIWZ.doc
2014-12-16 14:58:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.doc
Więcej >>>
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Ogłoszenie do publikacji- zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie.doc

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy lub gotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie w 2015 roku. b. Łączna ilość zakupionych paliw wyniesie szacunkowo: - benzyna bezołowiowa Pb-95 700 l - gaz LPG 3000 l - olej napędowy 40 000 l c. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Faktyczna ilość zakupów w 2015 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane. d. Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne. e. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie przetargowej. f. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw. g. Rozliczanie zawartych transakcji będzie się odbywać fakturami nie częściej niż dwa razy w miesiącu, przy czym termin płatności nie będzie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury. h. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty, którą dokonano transakcji (jeżeli będzie stosowana), ilości i rodzaju paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście. i. Wykonawca umożliwi bezgotówkowy zakup paliw np. za pomocą kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Szczegółowe ustalenia w zakresie kart paliwowych, ich ilości, rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę (jeżeli wybrany Wykonawca będzie stosował karty). j. Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. k. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego l. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 09134100-8 - olej napędowy, 09133000-0 - skroplony gaz ropopochodny (LPG) 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: a. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , b. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , c. całodobowa możliwość zakupu paliwa.

Data składania ofert:
2014-12-18 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2014-12-09 14:20:00
PublikującyAdministrator Systemu 2014-12-09 14:20:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2014-12-16 15:01:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie do publikacji- zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie 63.00 KbPlik doc
2. SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie 138.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 35.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ 30.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ 26.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ 26.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ 42.50 KbPlik doc
9. Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia 58.50 KbPlik doc
10. Odpowiedzi na pytania wraz ze zmainą treści SIWZ 61.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2014-05-20 08:23:00: Dodano plik Oferta.pdf
2014-05-20 08:22:41: Dodano plik Formularz ofertowy.pdf
Więcej >>>
2014-05-20 08:22:26: Dodano plik Ogłoszenie.pdf

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy URSUS c 360 3P o numerze rejestracyjnym PRB 259N

Data składania ofert:
2014-06-09 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2014-06-09 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2014-05-20 08:22:00
PublikującyAdministrator Systemu 2014-05-20 08:21:56
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2014-05-20 08:23:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 514.86 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy 114.52 KbPlik pdf
3. Oferta 121.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik URSUS C 360 3P

Data składania ofert:
2014-04-07 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2014-04-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2014-03-24 12:23:00
PublikującyAdministrator Systemu 2014-03-24 12:23:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2014-03-24 12:23:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 698.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2014-01-21 09:15:36: Usunięto plik Ciągnik rolniczy ZGKiM Sieniawa.doc
2014-01-21 08:52:09: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ - ciągnik rolniczy ZGKiM Sieniawa.doc
Więcej >>>
2014-01-21 08:47:40: Dodano plik Ciągnik rolniczy ZGKiM Sieniawa.doc
2014-01-15 14:33:00: Dodano plik Zmiana tresci SIWZ Dostawa ciągnika rolniczego.doc
2014-01-15 14:33:00: Dodano plik Zmiana Ogłoszenia.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik SIWZ - Zakup ciagnika rolniczego dla ZGKiM w Sieniawie.doc
2014-01-14 15:59:22: Dodano plik Ogłoszenie - Dostawa ciągnika rolniczego dla ZGKIM w Sieniawie.doc

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2013 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup ciągnika rolniczego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013 ), sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje. 1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe - ciągnik rolniczy: Rodzaj silnika min.3 cylindrowy, turbo doładowany z intercoolerem, spełniający normy emisji spalin minimum Tier 3 / Stage III A, o pojemności min. 2800 cm3 wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą. Moc znamionowa - min. 65 KM wg97/68/EC Filtr powietrza - suchy dwustopniowy Hamulce robocze (nożne) - tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie Hamulec postojowy (ręczny) - sterowany mechanicznie Skrzynia przekładniowa - mechaniczna, zsynchronizowana oraz hydraulicznie lub elektrohydraulicznie sterowanym rewersem Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Blokada mechanizmu różnicowego - włączana mechanicznie, blokuje jednocześnie mechanizmy różnicowe obu osi lub tylko osi przedniej WOM i TUZ - typ: niezależny z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym mokrym,obroty tylnego WOM min. 540 i 540 E. przedni WOM 1000 obr/min. Przedni TUZ o mocy udźwigu min 2450kg, tylni TUZ o mocy udźwigu min 1750kg Ilość biegów - przód 9-12/ tył 3-6 Prędkość jazdy do przodu przy znamionowej mocy silnika - do 40km/h Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Napęd - 2x4 z możliwością załączenia mechanicznie 4x4 Kabina - ochronna, dwudrzwiowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylacje, klimatyzację, uchylane szyby, spryskiwacz, Zbiornik paliwa nim 80 litrów Pojazd homologowany na dwie osoby. Serwis- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis w promieniu do 80 km od siedziby zamawiającego) 2. Wymagania dodatkowe: - instalacja hamulcowa hydrauliczna w ciągniku instalacja hamulcowa pneumatyczna ( przyczepy), - reflektor na błotniku tylnym, - lusterka na regulowanych wysięgach, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika, - gwarancja min. 24 miesiące, - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika.

Data składania ofert:
2014-01-23 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2014-01-14 16:00:00
PublikującyAdministrator Systemu 2014-01-14 16:01:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2014-01-21 09:15:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie - Dostawa ciągnika rolniczego dla ZGKIM w Sieniawie 39.00 KbPlik doc
2. SIWZ - Zakup ciagnika rolniczego dla ZGKiM w Sieniawie 109.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty 21.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 19.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 17.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania 14.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy 38.00 KbPlik doc
8. Zmiana Ogłoszenia 24.50 KbPlik doc
9. Zmiana tresci SIWZ Dostawa ciągnika rolniczego 42.50 KbPlik doc
10. Wyjaśnienia treści SIWZ - ciągnik rolniczy ZGKiM Sieniawa 16.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2013-11-27 14:23:22: Dodano plik Odpowiedzi na pytania2.doc
2013-11-26 15:55:43: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie.doc
Więcej >>>
2013-11-26 15:55:24: Dodano plik Odpowiedzi na pytania.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 1 Formularz+oferty.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik SIWZ.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Ogłoszenie.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 6 do SIWZ.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 5 do SIWZ.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 4 do SIWZ.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 3 do SIWZ.doc
2013-11-13 13:43:14: Dodano plik Zal nr 2 do SIWZ.doc

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w formie gotówkowych i bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości do pięciu km od siedziby Zamawiającego ( Sieniawa, ul. Augustowska 15). z możliwością pobierania paliwa na innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 1) benzyna bezołowiowa 95; 2) olej napędowy. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na etylinę 95 wyniesie ok. 650 dm3, a oleju napędowego - ok. 38 000 dm3. Dostawa paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych, będących w użytkowaniu Zamawiającego. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 20% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności dalszego zapewnienia dostawy paliwa do pojazdów ZGKiM wynikającego z potrzeb Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 09134100-8 - olej napędowy 1.2. Faktury VAT będą wystawiane sukcesywnie po zakupie paliwa. Dopuszcza się zakup paliwa w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. W przypadku zakupu paliwa w formie gotówkowej płatność nastąpi bezpośrednio po zakupie paliwa i wystawieniu faktury. 1.3. Faktury VAT, będą realizowane przez Zamawiającego przelewem do 14 dni od daty otrzymania, po odebraniu ich od Wykonawcy przez upoważnioną osobę w dniu jej wystawienia za potwierdzeniem odbioru. 1.4.   Dostawa paliw będzie realizowana sukcesywnie wg potrzeb w ciągu 2014 r. Ilości paliw podane w formularzu cenowym mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawa mniejszej ilości paliw nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 1.5. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: 1. 5.1. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , 1. 5.2. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , 1.5.3. dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia od 1.01.2014 do 31.12.2014 r. 1.5.4. dostawę przedmiotu zamówienia ze stacji paliw zlokalizowanej do pięciu km od siedziby Zamawiającego.

Data składania ofert:
2013-11-29 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2013-11-13 13:38:00
PublikującyAdministrator Systemu 2013-11-13 13:38:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2013-11-27 14:23:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zal nr 2 do SIWZ 25.00 KbPlik doc
2. Zal nr 3 do SIWZ 17.50 KbPlik doc
3. Zal nr 4 do SIWZ 15.00 KbPlik doc
4. Zal nr 5 do SIWZ 14.50 KbPlik doc
5. Zal nr 6 do SIWZ 29.50 KbPlik doc
6. Ogłoszenie 40.50 KbPlik doc
7. SIWZ 117.50 KbPlik doc
8. Zal nr 1 Formularz+oferty 22.00 KbPlik doc
9. Odpowiedzi na pytania 35.50 KbPlik doc
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie 19.50 KbPlik doc
11. Odpowiedzi na pytania2 21.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2012-11-22 13:33:38: Dodano plik Zal_nr 6 Oświadczenie odnośnie podwykonawców.doc
2012-11-22 13:33:26: Dodano plik Zal_nr 5 Oswiadczenie dla osób fizycznych.doc
Więcej >>>
2012-11-22 13:33:15: Dodano plik Zal_nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc
2012-11-22 13:33:02: Dodano plik Zal_nr 3 Oswiadczenie art 24.doc
2012-11-22 13:32:46: Dodano plik Zal_nr 2 Oswiadczenie art 22.doc
2012-11-22 13:32:28: Dodano plik Zal_nr 1 Formularz cenowy.doc
2012-11-22 13:32:14: Dodano plik Zal_nr 0 Oferta.doc
2012-11-22 13:31:25: Dodano plik SIWZ.doc
2012-11-22 13:31:10: Dodano plik Ogłoszenie.doc

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w formie gotówkowych i bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości do piętnastu km od siedziby Zamawiającego ( Sieniawa, ul. Augustowska 15). z możliwością pobierania paliwa na innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 1) benzyna bezołowiowa 95; 2) olej napędowy. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na etylinę 95 wyniesie ok. 650 dm3, a oleju napędowego - ok. 38 000 dm3. Dostawa paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych, będących w użytkowaniu Zamawiającego. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 20% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności dalszego zapewnienia dostawy paliwa do pojazdów ZGKiM wynikającego z potrzeb Zamawiającego.

Data składania ofert:
2012-12-03 08:30:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2012-11-22 13:29:00
PublikującyAdministrator Systemu 2012-11-22 13:29:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2012-11-22 13:33:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 35.00 KbPlik doc
2. SIWZ 69.50 KbPlik doc
3. Zal nr 0 Oferta 18.00 KbPlik doc
4. Zal nr 1 Formularz cenowy 21.00 KbPlik doc
5. Zal nr 2 Oswiadczenie art 22 18.00 KbPlik doc
6. Zal nr 3 Oswiadczenie art 24 17.00 KbPlik doc
7. Zal nr 4 Istotne postanowienia umowy 26.00 KbPlik doc
8. Zal nr 5 Oswiadczenie dla osób fizycznych 15.50 KbPlik doc
9. Zal nr 6 Oświadczenie odnośnie podwykonawców 16.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2011-12-01 14:19:28: utworzono dokument

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, realizowana w formie gotówkowych i bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości do czterech km od siedziby Zamawiającego ( Sieniawa, ul. Augustowska 15). z możliwością pobierania paliwa na innych stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 1) benzyna bezołowiowa 95; 2) olej napędowy. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na etylinę 95 wyniesie ok. 576 dm3, a oleju napędowego - ok. 36 000 dm3. Dostawa paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych, będących w użytkowaniu Zamawiającego. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 20% jej wartości w ramach prawa opcji. Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności dalszego zapewnienia dostawy paliwa do pojazdów ZGKiM wynikającego z potrzeb Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa 09134100-8 - olej napędowy 2. Faktury VAT będą wystawiane sukcesywnie po zakupie paliwa. Dopuszcza się zakup paliwa w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury Vat. 3. Faktury VAT, będą realizowane przez Zamawiającego przelewem do 14 dni od daty otrzymania, po odebraniu ich od Wykonawcy przez upoważnioną osobę w dniu jej wystawienia za potwierdzeniem odbioru. 4. Dostawa paliw będzie realizowana sukcesywnie wg potrzeb w ciągu 2012 r. Ilości paliw podane w formularzu cenowym mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawa mniejszej ilości paliw nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: 5.1. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , 5.2. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , 5.3. dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. 5.4. dostawę przedmiotu zamówienia ze stacji paliw zlokalizowanej do czterech km od siedziby Zamawiającego..

Data składania ofert:
2011-12-12 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyGospodarka Komunalna w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2011-12-01 14:19:00
PublikującyAdministrator Systemu 2011-12-01 14:19:28
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2011-12-01 14:19:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 38.00 KbPlik doc
2. Siwz 69.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 0 18.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1 20.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 2 18.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 17.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 25.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 5 15.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6 16.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622-72-35 email: zgkim83@wp.pl
Wygenerowano: 22 września 2023r. 18:08:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.