XML
Przedmiot działalności
Uchwałą nr XVIII/166/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa powierzył Spółce  zadania  z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta i Gminy Sieniawa w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych, poprzez administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 
            Uchwałą nr XVIII/167/2020 Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. Powierzono zadania z zakresu:
  1. utrzymania letniego i zimowego gminnych dróg  i ulic, chodników, placów, terenów i działek drogowych
  2. utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Miasta i Gminy Sieniawa
  3. utrzymanie zieleni oraz zadrzewień w pasach drogowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
  4. utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji oraz ich remont
  5. utrzymanie placów zabaw
  6. utrzymanie terenów rekreacyjnych i siłowni terenowych
  7. administrowanie i prowadzenie targowiska miejskiego
 
            Spółka realizuje również usługi na rzecz mieszkańców i innych podmiotów. W tym m. in.
  1. wykonywanie usług koparko-ładowarką
  2. kompleksowa realizacja w zakresie budowy i rozbudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  3. wywóz nieczystości ciekłych

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
przedmiot działalności GK 2021 Plik pdf 239.26 KB
Podmiot publikującyGK Sieniawa
WytworzyłAndrzej Czyż2021-04-20
Publikujący Administrator Systemu - admin 2021-04-20 10:22
Modyfikacja Administrator Systemu - admin 2021-04-20 10:23